Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Департаменти  →  Департамент комунальної власності м. Києва  →  Питання, що ставляться найчастіше

Питання, що ставляться найчастіше

  • На яких умовах можливо придбати акції господарського товариства, що належать територіальній громаді м. Києва?

Продаж акцій господарського товариства, що належать територіальній громаді м. Києва, здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону.

  • В чому полягає відмінність продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні від продажу об'єктів за конкурсом?

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну, а продаж за конкурсом полягає у передачі права власності тому покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

  • Які умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва при укладанні договору купівлі-продажу?

Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва (ОНБ) є: - установлення строку завершення будівництва ОНБ та заборона продажу об'єкта до моменту завершення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію (у разі продажу ОНБ під розбирання – строку розбирання); - забезпечення умов екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища; - можливість перепрофілювання об'єкта незавершеного будівництва.

  • Які закони та нормативні акти встановлюють правовий механізм приватизації?

При проведенні приватизації об'єктів малої приватизації керуються Законом України «Про приватизацію державного майна», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), Методикою оцінки майна, Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації, Законом України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, Положенням про порядок приватизації об'єктів групи „Ж", Програмою приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки та іншими нормативними актами.

  • За рахунок яких коштів можуть бути придбані покупцями об'єкти малої приватизації?

Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи запозичених грошових коштів. Оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється у національній валюті шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

  • Якими способами проводиться приватизація об’єктів малої приватизації?

Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється переважно конкурентними способами (шляхом продажу на аукціоні, продажу за конкурсом) та шляхом викупу. Порядок застосування способів приватизації об'єктів малої приватизації регламентує Положення, затверджене наказом ФДМУ № 1511 від 30.07.1998.

  • Який пакет документів необхідно подати орендарю для включення в Програму приватизації?

Для опрацювання питання щодо включення в Програму приватизації необхідно звернутися листом до Київської міської державної адміністрації та надати пакет документів, а саме: установчі документи, діючий договір оренди, матеріали технічної документації БТІ, довідку з банку про відкриття рахунку та інші.

  • Хто може придбати нежиле приміщення, яке належить територіальній громаді міста Києва?

Право придбання об'єктів шляхом викупу одержують орендарі приміщень, (будівель, споруд), які за згодою орендодавця здійснили за свій рахунок невід'ємні поліпшення орендованого об'єкта вартістю не менше 25 відсотків залишкової вартості цього об'єкту. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути: - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; - юридичні особи, зареєстровані на території України, крім тих, у майні яких частка державної власності перевищує 25%; - юридичні особи інших держав. Крім цього можна придбати об'єкт на аукціоні. Інформація щодо продажу на аукціоні та умови продажу публікуються в засобах масової інформації.

Версiя для друку