Проект рішення Київської міської ради «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, депутат Київської міської ради В. Михайленко повідомляє про оприлюднення проекту рішення Київської міської ради «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві»

Головним розробником регуляторного акта є депутат Київської міської ради В. Михайленко.

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://kievcity.gov.ua («Адміністрація» - «Регуляторна діяльність» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Даний проект рішення підготовлений з метою збереження та зміцнення здоров’я населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство, дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Києва..

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

Поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, депутат Київської міської ради В. Михайленко.

Електронна адреса: proekt.kmr@gmail.com


Проект

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішень Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1003/7239 «Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України» та від 17 лютого 2015 року № 75/940 «Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації у місті Києві державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Суб’єктам господарювання, які зареєстровані в установленому порядку та суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, обмежити торгівлю алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного и іншого призначення на території м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 годин.

2. Суб’єктам господарювання міста Києва рекомендувати інформувати покупців про прийняття Київською міською радою цього рішення.

3. Доручити Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) довести вимоги цього рішення до відома всіх суб’єктів підприємницької діяльності на території міста Києва, які підпадають під його дію, а також здійснювати контроль за його виконанням.

4. Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві рекомендувати активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законами України місцях.

5. Контролюючим органам рекомендувати вживати всі передбачені законодавством України необхідні заходи до суб’єктів господарювання міста Києва, які порушують встановлену цим рішенням заборону щодо реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, в тому числі шляхом звернення до відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

6. Органу, що здійснює видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями рекомендувати здійснити проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності міста Києва щодо виконання вимог даного рішення. Про результати таких перевірок інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

7. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Київський міський голова                                  В. Кличко


Аналіз регуляторного впливу

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На даний час ситуація в Україні, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни, соціальною та економічною кризою, високим рівнем безробіття та масовими скороченнями робочих місць, характеризується високим рівнем споживання алкоголю та пива, що в результаті призводить до збільшення негативних соціальних наслідків та становить пряму загрозу здоров’ю населення. Саме тому існує нагальна необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної проблеми.

Відтак, одним з таких профілактичних заходів є обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі території міста Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години.

2. Визначення цілей державного регулювання

 • Зменшення фактичної кількості правопорушень та злочинів в місті Києві, скоєних у стані алкогольного сп’яніння;
 • попередження правопорушень та злочинів пов’язаних із зловживанням алкогольних напоїв та пива;
 • запобігання шкідливому впливу алкоголю та пива на здоров’я жителів столиці;
 • популяризація здорового способу життя серед населення.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

Залишення існуючої ситуації без змін. Оскільки зазначені цілі потребують нагального вирішення, даний спосіб є недоцільний.

Прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні та/або внесення змін до вже існуючих законів. Такий підхід є не раціональний, оскільки на даний час не зареєстровано законопроектів, які б регулювали питання обмеження в м. Києві реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

Таким чином, враховуючи вище наведене, запропонований регуляторний акт є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується на пленарному засіданні сесії Київської міської ради прийняти рішення «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві».

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, визначених цим аналізом регуляторного впливу, у разі прийняття рішення «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві» є цілком реальною.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття та реалізація даного регуляторного акту дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини, як до найвищої соціальної цінності.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до вимог статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта – рішення «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в м. Києві».

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин в регуляторний акт можуть бути внесені зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта

За результатами прийняття запропонованого регуляторного акту має бути досягнуто:

 • зменшення фактичної кількості правопорушень та злочинів в місті Києві, скоєних у стані алкогольного сп’яніння;
 • зменшення рівня злочинності;
 • зменшення шкідливого впливу алкоголю та пива на здоров’я громадян;
 • популяризація здорового способу життя серед населення;
 • дотримання громадського правопорядку;
 • реалізація державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива;
 • зменшення кількості звернень та скарг від мешканців м. Києва щодо порушення правил правопорядку та правил дотримання тиші в громадських місцях;
 • підвищення культури споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

9. Визначення заходів, щодо яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог ст. 10 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме шляхом базового, повторного та періодичного відстеження.

Перейти до спискуВерсiя для друку

Антикорупційний телефон КМДА:
(096) 588-11-88

Підписка на новини від КМДА